Visie

Martial arts (vechtkunsten of krijgskunsten) zijn uitgebreide systemen van gecodificeerde gebruiken voor het gevecht in traditionele of moderne zin.

Sibpalki is de klassieke martial arts van Korea met verifieerbare culturele en historische verbanden.

Het doel van de moderne beoefening van historische martial arts is het bevorderen van de fysieke, mentale en spirituele gezondheid.

Sibpalki wordt beoefend met respect, discipline, geweten en zelfbeheersing.

Sibpalki Nederland streeft naar erkenning van martial arts als een echte vorm van kunst en waardering van martial arts als cultureel erfgoed en voor de maatschappelijke relevantie.

Sibpalki Nederland onderstreept het onderscheid tussen martial arts en martial sports, en distantieert Sibpalki als levende Martial arts van historische re-enactment en van de verzameling bevroren relikwieen uit het verleden.