Missie

Sibpalki Nederland beoogt een optimale toegankelijkheid tot alle aspecten van Sibpalki haar visie uit te dragen door:

  • betrouwbare bronnen en feitenmateriaal met betrekking tot Koreaanse martial arts toegankelijk te maken;
  • academisch onderzoek omtrent historisch en culturele context relevantie te geven in de martial arts beoefening;
  • bestudering en verspreiding van het nalatenschap van meester Kim Gwang-Suk; de relevantie van martial arts voor de moderne maatschappij te propageren.